Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 379 położonej w miejscowości Sanoczek