Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 50/4 położonej w miejscowości Prusiek