Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/3, położonej w miejscowości Międzybrodzie