Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 1293 położonej w obrębie Mrzygłód