Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 276/3 położonej w obrębie Tyrawa Solna