Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 439, położonej w miejscowości Mrzygłód