Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 497 położonej w obrębie Trepcza