Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej działki nr 99/2, 100/2 i część działki nr 100/1 położonych w miejscowości Załuż