Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 239/3, położonej w obrębie Dębna