Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 380, położonej w miejscowości Raczkowa