Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 260 i 291/1, położonej w obrębie Mrzygłód