Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 237 położona w miejscowości Mrzygłód