Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 321 położona w miejscowości Tyrawa Solna