Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 38 położona w miejscowości Srogów Dolny