Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 230 położonej w obrębie Bykowce

Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 6 lat, do celów rolniczych, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.