Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 27 i część działki nr 28, położonej w obrębie Tyrawa Solna