Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmującej część działki oznaczonej nr 230 położonej w Bykowcach