Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmującej część działki oznaczonej nr 239 położonej w Bykowcach