Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmującej część działki oznaczonej nr 40/6 położonej w Tyrawie Solnej