Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej działką nr 555 położonej w Pakoszówce