Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działką nr 60 położoną w obrębie Dobra