Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działką nr 60, położonej w obrębie Dobra