Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 118/31 położonej w Międzybrodziu