Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 122/1 położonej w obrębie Tyrawa Solna