Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 1567 położonej w obrębie Strachocina