Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 21/18 położonej w obrębie Jurowce