Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 239 położonej w miejscowości Międzybrodzie