Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 342/18 położonej w obrębie Falejówka