Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 348/16 położonej w Bykowcach