Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 355 położonej w obrębie Dębna