Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 712/1 położonej w Dobrej