Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 810 położonej w Dobrej