Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 811/2, położonej w obrębie Dobra