Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 824/1 położonej w miejscowości Dobra