Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 824/1 położonej w Dobrej