Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 87/23, położonej w obrębie Załuż