Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 87/23 położonej w obrębie Załuż