Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 87/23 położonej w miejscowości Załuż