Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 92/4 położonej w miejscowości Zabłotce