Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 1260/1 położonej w miejscowości Srogów Górny