Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 1268/1, położonej w miejscowości Strachocina