Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 21/18, położonej w obrębie Jurowce