Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 235/4 położonej w miejscowości Tyrawa Solna