Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki oznaczonej nr 310/1 położonej w Bykowcach