Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki oznaczonej nr 402/4, położonej w miejscowości Hłomcza