Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 810, położonej w miejscowości Dobra