Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 826 położonej w obrębie Trepcza