Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej działkę nr 21 położonej w miejscowości Strachocina