Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w miejscowości Dobra obejmującej część działki nr 810