Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Zabłotcach

Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Zabłotce, obejmującej część działki oznaczonej nr 335/1 przeznaczonej do oddania w najem.

Pliki do pobrania